Forretningslogikken

Færdige planer

Vias kan indlæse færdige planer døgn for døgn. F.eks. således at der altid er planer for de næste 14 døgn i systemet. Planerne hentes fra en ftp server i form af tekst filer. Filerne kan indeholde XML data eller f.eks. kommaseparerede data.

Plan skabeloner

Vias kan håndtere planskabeloner, der definere alle afgange for en længere periode. Skabelonerne skal være i XML format. Skabelonerne kan enten hentes som filer på en FTP server eller de kan hentes på en WEBservice.

Real-time data

Vias bygger på princippet om at opdele skinnenettet i sporsegmenter. Sporsegmenterne kan komme fra fjernkontrol systemerne eller fra en GPS enhed ombord på togene. GPS positioner oversættes til segmenter ved at definere rektangler langs skinnerne og matche den aktuelle position med rektanglerne.
Interfacet er opdelt i en generel fælles del, der håndterer alt hvad der skal ske med modtagelsen af et sporfelt og en kildeafhængig del, der modtager selve positions telegrammerne. Der kan være en eller flere kildeafhængige dele.
I systemer hvor man både har adgang til positioner fra GPS og fra fjernkontrol, systemer er der en algoritme, definere hvad der skal anvendes.
Når interfacet modtager en position fra et sporsegment undersøges om segmentet skal bruges til en status melding på en stationsrekord. Status meldingerne er: WA (will arrive), HA (Has arrived) og HD (Has departed).
Interfacet kan håndtere at modtage meldinger om hvilke sporfelter, fjernkontrol systemet har allokeret til toget lige nu. Denne information bruges til at bestemme hvilken platform toget kommer ind på ved næste station. Display systemet kan dermed evt. automatisk annoncere et platformskifte. Denne information vil typisk ikke være til stede i et rent GPS baseret system.

Tids regler

I vias er der hårdkodet nogle regler for hvornår en information tidligst må vises på en monitor, på en tavle og på en afgangs monitor. Reglerne er hårdkodet men tiderne kan ændres online.

Forsinkelses beregning

viashar avancerede forsinkelses beregnings algoritmer. Når et tog ankommer til en station sammenlignes den aktuelle ankomsttid med den planlagte og en eventuel difference fremskrives til de efterfølgende stationer. Differencen reduceres dog med det antal minutter, som systemer ud fra kørelængden og tog typen, estimere inden forsinkelsen anvendes.
De steder hvor der er flere sporfelter mellem to stationer anvendes sporfelternes længde til at beregne hvornår et tog skal ankomme til et bestemt felt. Hvis toget kommer for sent til feltet beregnes en ny ankomst tid på de efterfølgende stationer

Detektering af standsede tog

Ovennævnte algoritme anvendes således også til at bestemme om et tog står stille mit ude på strækningen. Denne information kan man i systemer med GPS selvfølgelig også fra GPS enhederne.

Automatisk højttaler udråb

VIAS kan leveres med et interface der kan styre automatiske højttaler udråb. Interfacet forbinder VIAS med højttalersystemet. Ved hjælp af en konfigurations frontend kan man definere tidsafhængige og hændelses afhængige regler.

Eksempler på regler:
• Intercitytog der er klar til afgang og som står på sporet annonceres førstegang 20 min før afgang og så igen med 5 min intervaller indtil toget er afgået.
• Passerende tog.
• Platformskifte.
• Ankomst annoncering af forsinkede tog.
• Forventet afgangsmelding for forsinkede tog.

Interfacet har i alt 19 regler defineret. For hver enkelt regel er der et antal parametre som kan sættes op. F.eks. tid for første annoncering, tid mellem annonceringerne, tog type som reglen skal gælde for. Teksten, som skal sendes til højttaler systemet når reglen aktiveres, er også en del af opsætningen.

Rutiner for aflysning af tog

I forbindelse med planlagte som uplanlagte hændelser kan der være ganske mange aflysninger i toggangen. Det kan dreje sig om aflysninger af hele tog eller af tog på en del af strækningen.
I VIAS er der en frontend som håndterer dette. Her kan man definere aflysningerne for mange tog af gangen, ved at udvælge hele tog nummer serier. Man kan definere tidsrummet for aflysningerne, at de f.eks. kun skal være gældende om natten. Plus meget mere.

Online opsætning

I VIAS er der et TrainSetup program som anvendes til at definere stationer, platforme på stationer, tog gruppe, tog type, relationer mellem sporsegmenter og platforme, definerer operatør områder og pladser m.m.

LPT-IT ApS Stormgade 9 DK-7100 Vejle E-mail: lpt@lpt.dk +45 7674 0484
Copyright: LPT Industriel Software Design: Courage Design