Display

DisplayServer

DisplayServeren (DS) afvikler reglerne for hvad der skal vises, på hvad og hvornår. DS sender først information omkring statiske layout data til DisplayDriverne (DD) dernæst sendes dataindholdet til DDerne. En DS kan have mange DDer tilknyttet. Der er en DD for hver type enhed der er tilkoblet.

DisplayDriver

DisplayDriverne (DD) forbinder de fysiske enheder med DisplayServer, som sender de statiske layoutdata og indholdsdata til DD'en. Der er en DD for hver type enhed der er tilkoblet. Typisk har hver enheds producent defineret deres egen protokol som så implementeres i DDen af Display Administratoren.

DisplayAdministrator

I DisplayAdministratoren defineres enhedernes fysiske adresse, deres type, hvilken driver de kontrolleres af samt hvilke layouts de kan anvende. Dette kan alt sammen konfigureres medens systemet er kørende.

LayoutEditor

LayoutEditoren benyttes til at definere hvordan skærmbillederne, der skal vises for publikum ser ud. Her arbejder man med baggrunds layout, vinduer med tilhørende tabeller, statiske felter, dynamiske felter, font valg osv.
Et layout kan loades, ændres og gemmes i et kørende system og ændringerne vises umiddelbart efter at layoutet er gemt.

InformationSystem

The InformationSystem is an application for announcing other information that is not directly En applikation til udsendelse af anden information der ikke kan relateres direkte til en togafgang. Det kan være meddelelser i stil med "Al togtrafik mellem Høje Tåstrup og Københavns Hovedbanegård indstilles mellem 0200 og 0530 natten mellem lørdag og søndag". Når en operatør vil udsende en meddelelse skal vedkommende først vælge en tekst. Det kan han gøre ved at skrive en ny eller han kan bruge en gammel tekst. Dernæst skal der vælges hvor den skal vises, i hvilket tidsrum den skal vises og tilslut hvornår den skal vises.

Alarm håndtering

Alarmklienten (AK) anvendes til at vise hvilke enheder der er i en alarmtilstand og således er ude af stand til at vise information. Desuden kan klienten vise tekstindholdet af de enkelte enheder (Spejling). En alarm kunne f.eks. være "Displaylinje 4 defekt" eller "Ingen kommunikation med enheden".
AK anvendes af operatøren og af vedligeholdelsespersonalet. AK kan opsættes individuelt til hver enkelt arbejdsplads, således at hver enkelt operatør kun behøver at bekymre sig om hvad der sker inden for det område vedkommende har ansvaret for. Til vedligeholdelsespersonalet kan systemet sættes op til at vise hele netværket af enheder i et alarmtræ.

Online set-up

I VIAS kan 90 % af al konfiguration foretages online uden at systemet skal genstartes for at ændringerne træder i kraft.

LPT-IT ApS Stormgade 9 DK-7100 Vejle E-mail: lpt@lpt.dk +45 7674 0484
Copyright: LPT Industriel Software Design: Courage Design