Case – Oslo Central Station

1) Togkontrolsystemet fortæller os at toget har forladt sporetsegmentet.

2) Vi udregner at toget har forladt stationen og at det er 10 min forsinket.

3) Skiltene på platformen skal opdateres med informationer om næste tog.

4) Toget skal fjernes fra de skærme og tavler der viser afgange.

5) Toget skal stadig være synlig på ankomstskærmene i 10 minutter mere.

6) Forsinkelsen skal udregnes for de kommende stationer.

7) Forsinkelsen skal vises på relevante skilte, skærme og tavler.

Case figur

LPT-IT ApS Stormgade 9 DK-7100 Vejle E-mail: lpt@lpt.dk +45 7674 0484
Copyright: LPT Industriel Software Design: Courage Design