viasFIDS

En FIDS løsning til små og mellemstore lufthavne. Fås som en installeret løsning og en cloud løsning og så er den multi airport orienteret.

Ved at koble viasFIDS sammen med et standard økonomisystem kan man operere en lille lufthavn uden at investere i en selvstændig AODB. Pakken indeholder rigtig mange nyttige funktioner, som en flyplan generator, standplads allokering, gate tildeling, checkin håndtering, bagagebånds håndtering etc. Alle funktioner opsættes til den aktuelle lufthavn med konfiguration programmer.

Der findes mulighed for at modtage automatiske meldinger fra f.eks. SITA så lufthavnen kan opereres automatisk, uden operatør indgriben.

Via FlightTraffic programmet kan lufthavnen operere manuelt.

Systemet er hurtigt. Fra en meddelelse modtages og indtil det står på de relevante display enheder går der maksimalt 2 sekunder oftest under 1 sekund.

FlightTraffic frontend FlightTraffic frontend

Systemet er skalerbart. Vi har installationer med over 800 displayenheder. Enheder kan dynamisk adderes eller om konfigureres uden at det er nødvendigt at genstarte programmer. Konfigurationen kan let udføres af lufthavnens eget personale.

Multi Airport

I viasFIDS er der support for at kunne håndtere mange lufthavne fra en og samme server placeret central. Man sparer således at have operatør personale på alle lufthavne og man sparer at have hardware serveren placeret alle steder. Systemet kræver at man har internet adgang over minimum en 2 MB linje.

Det er muligt fra centralt hold at monitorere alle displayenheder på alle lufthavne og reagere på eventuelle fejl omgående.

Systemet har ligeledes support for, at man kan nøjes med at have en node, hvor man modtager type-b meddelelser i stedet for at have en node pr. lufthavn. Meddelelserne bliver automatisk routet rundt internt til de eller de lufthavne som meddelelserne er relevante for.

Display motor

I viasFIDS kalder vi for display motoren for viasIGS. Den er baseret på Google Chrome browseren, de grafiske muligheder er derfor nærmest uendelige. Display siderne kan derfor nemt bygges sammen med reklamesider. Siderne kan kunden selv programmere idet man blot skal have en webdesigner og eller en webside programmør.

Vi har udviklet et basis lag af JavaScripts som styrer kommunikationen med serveren. Al HTML kode vi skriver er skrevet så den er uafhængig af opløsningen på enheden. Hvis kunden selv skriver sine HTML sider kan han gøre det på samme måde eller vælge en fast opløsning.

Display Engine

Regel Håndtering

I viasFIDS benyttes dynamiske værdier i forbindelse med håndtering af regler. Disse værdier er defineret pr. lufthavn i et Multi-Airport system, således at de enkelte lufthavne har dedikerede regel værdier.

Baggage Frontend

Baggage interfacet er baseret på benyttelse af touch-screen, således at operatøren kan operere systemet i det givne arbejdsmiljø. Det er muligt at angive Baggagebånd, FirstBag og LastBag.

Baggage handling

Ressource tildeling

Tildeling af ressourcer så som Stand, Gate og Belt kan enten gøres på forhånd ud fra en uge plan, hvorfra at oprettes flights henter informationen, eller på adhoc basis gældende for dags dato samt de 2 følgende dage. Ændringer i Adhoc tildelinger medfører ikke at ugeplanen korrigeres.

Ved angivelse af Stand mappes den konfigurerede Gate information automatisk ud fra kriterierne for den pågældende flight.

Ressource Tildeling

Check-in tildeling

Check-in informationen planlægges uafhængig af flight informationen, men flights kan linkes til check-in, således at fly information kan vises på check-in skranker.

Check-in kan planlægges efter kalender princippet, således at en check-in allokering gøres gældende for en period på dagen på dage tildelt i kalender.

Check-in arbejder med Planlagt og Aktuel tildeling. De schedulerede Check-in tildelinger overføres til de aktuelle tildelinger pr automatic, således at adhoc ændringer på en given dag ikke påvirker fremtidige planlagte tildelinger.

Check-In Tildeling

Speciel Beskeder

viasFIDS har funktionalitet til at vise ikke flight relaterede beskeder, som kan enten defineres på forhånd og udsendes efter en plan eller oprettes og udsendes øjeblikkelig.

LPT-IT ApS · Stormgade 9 · DK-7100 Vejle · E-mail: lpt@lpt.dk · +45 7674 0484
Copyright: LPT Industriel Software · Design: Courage Design